Koret ØreVOX - sangkor i København - holder til i Sølund, Ryesgade 20a, på Nørrebro og øver hver mandag kl. 18,30 - 21,00  

CVR: 37 15 12 11
SE: 37 15 12 11

Kontakt:
Gunni Busck,
Carstensgade 40,
1770 Kbh. V.

Mobil 53 53 19 70
gunni@oerevox.dk


Kalender forår 2019

Bliv medlem af koret

Internt (adgangskode)Sangkoret ØreVOX er et kor i København og holder til på Nørrebro i et dejligt øvelokale, som musik-plejehjemmet Sølund stiller til rådighed mod, at koret ind imellem giver små koncerter for beboerne.
Koret har gennem sine flere end 20 år varieret i størrelse mellem 15 og 30 medlemmer. I forårssæsonen 2019 er vi 30.
Det ledes af musikpædagog Rasmus Hollerup.

Koret er åbent for nye medlemmer – bedst i begyndelsen af en sæson, når vi ikke er nået langt med at indøve sæsonens koncert-repertoire. Pt. vil vi gerne have flere lyse kvindestemmer (sopraner).

Vi synger nordiske sange og viser, klassisk og rytmisk - jazz og pop

Flere gange om året giver koret offentlige koncerter.
Vi øver mandag kl. 18.30 - 21.00.
Kontingentet er 800 kr. for en halvårssæson.

Koret er tilknyttet sammenslutningen Kor72, og deltager derigennem i stævner og kurser.

Koret drives af en forening, hvor alle aktive sangere er medlemmer.
Ørevox er tilsluttet Musikaftenskolen.
(Se mua.dk).

Koret er desuden medlem af sammenslutningen Kor 72.

Se hvad Kor 72 byder på i foråret og sommeren 2019.

 

Koncert søndag 26. maj kl. 16
Kapellet
Kulturcentret
Assistens
Kapelvej 4
Nørrebro.

Gratis adgang

Dir: Rasmus Hollerup
Pianist: David Tølbøll Mortensen