Koret ØreVOX - sangkor i København - holder til i Sølund, Ryesgade 20a, på Nørrebro og øver hver mandag kl. 19,15 - 21,45.  

CVR: 37 15 12 11
SE: 37 15 12 11

Kontakt:
Gunni Busck,
Carstensgade 40,
1770 Kbh. V.

Mobil 53 53 19 70
gunni@oerevox.dk


Kalender forår 2018

Bliv medlem af koret

Internt (adgangskode)Sangkoret ØreVOX er et kor i København og holder til på Nørrebro i et dejligt øvelokale, som musik-plejehjemmet Sølund stiller til rådighed mod, at koret ind imellem giver små koncerter for beboerne.
Koret har gennem sine flere end 20 år varieret i størrelse mellem 20 og 30 medlemmer.
Det ledes af musikpædagog Rasmus Hollerup.

Koret er åbent for nye medlemmer – bedst i begyndelsen af en sæson, når vi ikke er nået langt med at indøve sæsonens koncert-repertoire. Pt. vil vi gerne have flere lyse kvindestemmer (sopraner).

Repertoiret har hovedvægt på danske sange, men klassiske stykker af Bach, Schubert, Mozart, Elgar m.fl. vender vi jævnligt tilbage til.
Rytmisk musik fra jazz til pop er også på repertoiret.

Flere gange om året giver koret offentlige koncerter.
Vi øver mandag kl. 19.15 - 21.45.
Kontingentet er 850 kr. for en halvårssæson.

Koret er tilknyttet sammenslutningen Kor72, og deltager derigennem i stævner og kurser.

Koret drives af en forening, hvor alle aktive sangere er medlemmer.
Ørevox er tilsluttet Musikaftenskolen.
(Se mua.dk).

Koret er desuden medlem af sammenslutningen Kor 72

 

SOMMERKONCERT

Lørdag 2. juni

kl. 15

KAPELLET
Kulturcentret Assistens

Kapelvej 4

Gratis adgang