Koret ØreVOX holder til i Sølund, Ryesgade 20a, København N og øver hver mandag kl. 18,30 - 21,00  

Kontakt:
Gunni Busck,
Carstensgade 40,
1770 Kbh. V.

Mobil 53 53 19 70
gunni@oerevox.dk


Tilbage til forside

Kalender forår 2020

Internt (adgangskode)


VELKOMMEN TIL SANGKOR PÅ NØRREBRO

Sangkoret ØreVOX (vox betyder stemme på latin) har gennem sine 25 år varieret i størrelse mellem 20 og 30 medlemmer. Det ledes af faglært musikpædagog Rasmus Hollerup.

Repertoiret har hovedvægt på nordiske sange, men klassiske stykker af f.eks. Bach, Schubert og Mozart vender vi jævnligt tilbage til. Rytmisk musik fra jazz til pop er også på repertoiret.

Flere gange om året giver koret offentlige koncerter. Vi øver mandag kl. 18.30 - 21.00 på Sølund, Ryesgade 20 A på Nørrebro i København.

Koret er tilknyttet sammenslutningen Kor72, og deltager derigennem i stævner og kurser.

Koret er åbent for nye medlemmer – bedst i begyndelsen af en sæson, når vi ikke er nået langt med at indøve et koncert-repertoire.

Nye medlemmer kommer efter to-tre øveaftner til en kort optagelsesprøve. Den klares uden problemer af folk, der synger rent og som udviser almindelig social adfærd.

Kontingentet er pt 800 kr. for en halvårs-sæson. Kontingentet betales først efter bestået optagelsesprøve. Kontingentet indbetales senest 1. oktober og 1. februar til korets bankkonto: reg.nr. 2105 konto nr. 6281535712

Vi giver mindst to koncerter om året i juni og december. Efter vores koncerter plejer vi at spise lidt mad og hygge os sammen. Koret holder to årlige kor-lørdage, hvor vi øver sammen en hel dag.

Koret drives af foreningen ØreVOX, som på mindst to årlige debatmøder evaluerer sæsonen, vælger bestyrelse og tager stilling til regnskab og budget. Se foreningens vedtægt.

Koret er medlem
af MUA
(Musikaftenskolen)